Oraingo erakusketa - Exposición actual

Iñaki Marcaida
Analogikotik digitalera
2017ko uztailaren 4tik uztailaren 30era
Zabaltzea: uztailaren 4an, 10:00etan
Pentsamendua
Hirurogeiko hamarkadan argazkigintzan hasi nintzenean, ezin nuen imajinatu irudien mundu magiko hau hain barruraino sartuko zitzaidanik.
Izan ere, mundu magikoa da, eta aberasten ari da, gure pentsamendu sortzaileari are botere handiagoa ematen dioten tresna berrien agerpenarekin.
Erakusketa hau urte askoko lanaren emaitza da; bertan, argazkigintza analogikoa eta digitala bateratzen saiatzen naiz, sormena eta teknika nahastuz, hainbat gai jorratuta. Hain zuzen ere, gai horiek beste hainbat monografiatakoak dira, denak ere helburu bikoitzarekin egindakoak: lehenengoa, norbera gaian sartzea, berau errealitatetik erreskatatu eta sentimendu bihurtu arte; eta, bigarrena, edertasun plastikoa bilatzea mezuaren gainetik, sarri askotan fantasia hutsera heltzeko.
Gero eta konbentzituago nago “unearen aurretik eta ondoren lortzen den irudi bat dela argazkia”.
Iñaki Marcaida


IÑAKI MARCAIDA (Bermeo, 1946)
Industri Ingeniari Doktorea.
Argazkigintzarekiko interesa 1965ean agertu zuen lehen aldiz.
Argazki Artearen Nazioarteko Federazioaren Artista tituluduna (AFIAP, 1977).
Berrehun sari baino gehiago jaso ditu, horien artean aipa-tzekoak: Zaragozako Nazioarteko Saloia; Minolta saria; Tarragonako César Augusto; Piel Igualada Trofeoa; Jaén-go Santo Reino; Valentziako Udaz- keneko Saloia; Gijón-go XXIV Gabonetako Saloia; Espainiako Futbol Mundu txapelketako kirol-argazkigintza; Gas- teizko Urrezko Perretxikoa; Leridako Iltirda trofeoa;...
Bere argazki bat aukeratu zuten, 70 hamarkadako munduko 50 argazki  hoberenen barnean  “AFIAP” Museorako.
Talde erakusketak: Espainiako Argazki erakusketa; Guadalajarako Argazki Astea; Erakusketa ibiltariak Polonia, Rusia eta Belgikan; 21 Argazkilari euskaldun Bilbaon.
Aldizkari espaniar eta atzerritarretan argitaratu da bere lana.
Plazaraturiko liburuak:
  • Iñaki Marcaida 1970-1980
  • 100 Vascos Internacionales - La Gran Enciclopedia Vasca
  • Muestra de fotógrafos vascos
  • Euskal Argazkilariak: 150 urte geroago


Iñaki Marcaida
Del analógico al digital
4 de julio - 30 de julio de 2017
Apertura: 4 de julio, 10:00 horas
Pensamiento
Cuando comencé con la fotografía, allá por los años sesenta, no me imaginaba que pudiera entrar tan dentro de mí este mundo mágico de las imágenes que está siendo enriquecido con la aparición de nuevas herramientas que hacen aún más poderoso nuestro pensamiento creativo.
Esta exposición es fruto de muchos años de trabajo, donde intento aunar la fotografía analógica y digital, donde se mezclan creatividad y técnica, en una variedad de temas, que pertenecen a otras tantas monografías realizadas con un doble fin: la primera la introducción de uno mismo en el tema hasta rescatarlo de la realidad y convertirlo en sentimiento y la segunda, buscando la belleza plástica por encima del mensaje para llegar en muchos casos a la pura fantasía.
Cada vez estoy más convencido que “la fotografía es una instantánea que se obtiene antes y después del instante”.
Iñaki Marcaida


IÑAKI MARCAIDA (Bermeo, 1946)
Doctor Ingeniero Industrial.
Toma los primeros contactos con la fotografía en 1965.
En 1977, recibe el título de Artista de la Federación Internacional de Arte Fotográfico (AFIAP).
Entre sus numerosos premios superan los 200, caben destacar: Salón Internacional de Zaragoza; Premio Minolta; César Augusto de Tarragona; Trofeo piel Igualada; Santo Reino Jaén; Salón de Otoño de Valencia; XXIV Salón Navidad de Gijón; Fotografía deportiva de los campeonatos del mundo de Fútbol en España; Perretxiko de Oro de Vitoria; Trofeo Iltirda de Lérida;...
Obra seleccionada para el Museo de la “AFIAP”, integrado por las 50 mejores fotos del mundo de la década de los 70.
Exposiciones colectivas: Foto Muestra Española en Polonia; Semana Fotográfica Guadalajara; Exposiciones Itinerantes en Polonia, Rusia, Bélgica; 21 Fotógrafos vascos en Bilbao.
Publicaciones en revistas españolas y extranjeras.
Libros publicados:
  • Iñaki Marcaida 1970-1980
  • 100 Vascos Internacionales - La Gran Enciclopedia Vasca
  • Muestra de fotógrafos vascos
  • Euskal Argazkilariak: 150 urte geroagoNo hay comentarios:

Publicar un comentario