Oraingo erakusketa - Exposición actualFernando Maselli
Paisaia eraikitzea
2017ko urriaren 31tik azaroaren 26ra
Zabaltzea: urriaren 31n, 10:00etan


Fernando Maselli
La construcción del paisaje
31 de octubre - 26 de noviembre de 2017
Apertura: 31 de octubre, 10:00 horas

PAISAIA ERAIKITZEA
Begira Photorekin batera programatutako erakusketa hau Elvira Rilova komisarioak kudeatu du. Fernando Maselliren atzera begirako erakusketak zenbait serie biltzen ditu, baina erakusketak diskurtso bakarra du guztientzat: paisaia eta horren eraikitze formala eta kontzeptuala. Mendia protagonista nagusia duten serie horietan, bada, arakatu egiten da artistak naturarekin duen harremanetan eta, jarduera artistiko gisa, naturara egiten diren espedizioetan. Halandaze, erakusketak aurrez aurre jartzen ditu argazkilariak garatutako ikerketa eta paisaiarekin duen ikuspegi garaikidearekiko konpromisoa. Hartara, horixe ikus daiteke bere hasierako lanetatik, zeinetan errepikapen digitala erabiltzen zuen, tresna gisa, paisai artifizialak (Airetiko ikuspegia) eraikitzeko; edo espazio naturalari hurbiltzea, haren ikuskera erritual eta sinbolikotik (Hierofanías seriearen bidez); edo erromantizismoko espedizio zientifikoak eta artistikoak berraztertu ondoren, Sublimearen kontzeptuari buruz ikertzea, (bereziki Burke eta Humboldt idazle eta esploratzaileengan inspiratuta), horixe ikus baitaiteke Sumendiak, Iragartzea eta Infinitu Artifiziala serietan. 

Infinitu artifiziala
Mendikate malkartsuen ilunantzak, ugaritasunak, sakontasunak eta altuerak “sublime izugarria” deritzoguna osatzen dute, gure araututako eta eguneroko existentzia ordenatutako segurtasun ilusioa ezegonkortzen duen zurrunbiloa eragiten duena, hain zuzen.

Hierofaniak
Hainbat erlijio-ohiturekin intimoki erlazionatutako paisaietan, irudiak harrapatzen ditu. Irudi hauek ez dute, ez giza presentzia, ezta haren arrastorik ere, eta misterio eta isiluntasun kutsua transmititzen dute.

Deikundea
Deikundea mendebaldeko artearen historian gai ikonografiko ohikoenetako bat da; Masellik serie honetan, lan klasiko horietatik inspirazioa hartu du; bertan, zeruak ireki egiten dira bolumen eta kolore konposizio dotorea sortuz, mezu jainkotiarrari bide emateko. Azken emaitza hodeien eta zeruen ikerketan arreta ipintzen duen muntaketa fotografikoek osatutako seriea da; bertan, kolorea eta argia elementu nagusiak dira.

Airetiko ikupegiak
Airetiko  argazkigintza tradizionalki erabilera militar edo zientifikoetara lotuta egon da, eta bere aukera estetikoak baztertu ohi dira. Serie honetan teknika fotografiko hau erabiltzen da lur-hedadura handiak erakusteko eta bere osotasunean ikusteko gizakiaren eragina bere ingunearekiko eta nola garapen jarraituak eta aurrerabideak haren inguruan baliabide berriak etengabe bilatzera bultzatzen dituen eta bere beharretara moldatzeko natura aldatzen saiatzen den.

Sumendiak
Erromantizismoarekin lotutako bidaiari haiei, espedizionario ausartei, omenaldia da. Ez zen mugimendu estetiko soila izan, baizik eta bere garaiko pentsaera eta sentipena sakonki aldatu zuen bizitzeko aukera intelektual, kultural eta zientifiko zabalagoa izan zen.
~~~

Fernando Maselli
(Buenos Aires,1978).
Bere proiektu artistikoen bidez, formalismoaren alde desberdinak aztertzen ditu, eta estetikan eta kontzeptuan sakontzen du, funtsezko balioak direlakoan. Bere azken lanetan, gizon-emakumeek ukitu gabeko natura garbiarekin duten harremanak izan ditu, bereziki, interesgune, eta naturak berak erlijiotasunaren edo jakintzaren moduko ideien kontzepzioetan jokatzen duen rola ere bai. Ikerketaren ardatz nagusia sublimearen kontzeptua da, paisai malkartsuen edertasunaren eta jainkotasunari lotutako handitasunaren aurrean dugun beldurrari buruzkoa, hain zuzen ere.


LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE
Exposición comisariada por  Elvira Rilova, programada en colaboración con Begira Photo. Una retrospectiva de Fernando Maselli que reúne diferentes series con un discurso expositivo común: el paisaje y su construcción formal y conceptual. Estas series,  –donde predomina la montaña como protagonista– indagan en la relación del artista con el medio natural y la expedición en la naturaleza como práctica artística. La muestra afronta la investigación desarrollada por el fotógrafo y su compromiso con una visión contemporánea del paisaje; desde sus primeros trabajos sobre la repetición digital como herramienta para la construcción de paisajes artificiales (Vistas Aéreas), el acercamiento desde la concepción ritual y simbólica del espacio natural (con la serie Hierofanías) o su investigación sobre el concepto de lo Sublime, en una revisitación de las expediciones científicas y artísticas del romanticismo (especialmente inspirándose en las figuras de Burke y Humboldt) que se ve reflejada en series como Volcanes, Anunciación e Infinito Artificial.

Infinito artificial
Abruptas cadenas montañosas, cuyas penumbra, profusión, profundidad y altura concurren en la consecución visual de lo que denominaríamos “lo sublime terrorífico”, aquello que provoca un vórtice que desestabiliza la ilusión de seguridad de nuestra reglada y ordenada cotidiana existencia.

Hierofanías
Captura imágenes en paisajes íntimamente relacionados con diversas tradiciones religiosas. Estas imágenes carecen tanto de presencia humana como de rastros de ella, y transmiten un halo de misterio y silencio.

Anunciación
La Anunciación es uno de los temas iconográficos más habituales en la historia del arte occidental; en esta serie Maselli se inspira en estas obras clásicas donde los cielos se abren en una majestuosa composición de volúmenes y colores, para dar paso al mensaje divino de la revelación. El resultado final se traduce en una serie compuesta por montajes fotográficos centrados en la investigación de nubes y cielos, donde el color y la luz son los principales protagonistas. 

Vistas aéreas
La fotografía aérea se asocia tradicionalmente a usos militares o científicos, y suelen despreciarse sus posibilidades estéticas. En esta serie se utiliza esta técnica fotográfica para mostrar grandes extensiones de tierra y poder ver en toda su magnitud el cambio que está realizando el hombre en su entorno y cómo el continuo desarrollo y progreso lo fuerza a buscar constantemente nuevos recursos a su alrededor y a tratar de modificar la naturaleza para adaptarla a sus necesidades.

Volcanes
Es un homenaje a aquellos viajeros, valientes expedicionarios, conectado con el Romanticismo. No fue sólo un movimiento estético, sino un horizonte mucho más amplio, vital e intelectual, cultural y científico, que renovó profundamente los modos de pensar y de sentir de su tiempo.


~~~
Fernando Maselli
(Buenos Aires, 1978).
Explora a través de sus proyectos artísticos los diferentes aspectos del formalismo, profundizando en la estética y el concepto como valores primordiales. En sus últimos trabajos se interesa especialmente la relación del hombre con la naturaleza virgen y el papel que esta juega en la concepción de ideas como la religiosidad o el conocimiento. El eje principal de su investigación gira en torno al concepto de lo sublime, el temor contenido ante la belleza de los paisajes abruptos y la majestuosidad ligada a la divinidad.


No hay comentarios:

Publicar un comentario